Anna Williams om nya boken Diktarhjärtat – Lotten von Kraemers litteraturliv

Välkommen på boksamtal om nya boken Diktarhjärtat – Lotten von Kraemers litteraturliv!

Lotten von Kraemer (1828–1912) levde ett märkvärdigt liv i litteraturens tjänst. Hon var en välbeställd ogift kvinna under det patriarkala 1800-talssamhällets slut som intresserade sig för tidens frågor och engagerade sig djupt i kvinnosaken. Det fick också konsekvenser för hennes privatliv. Genom hennes testamente grundades Samfundet De Nio, där varannan ledamot ska vara kvinna och vars uppgift är att främja den svenska skönlitteraturen. Anna Williams presenterar här ett stycke hittills okänd kvinnohistoria.

Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid vid Uppsala universitet och har skrivit bland annat om kvinnliga författare i Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997) och om mellankrigstidens svenska berättare i Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt(2002). År 2013 utkom biografin Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning. Hon är ledamot i Samfundet De Nio.

Föranmälan för eventet är stängd.