Arne Jarrick i samtal med Jens Lapidus om Lagarna och de mänskliga behoven

Onsdag 15/11 kl. 17.00-18.00

Lagarna och de mänskliga behoven
En fyratusenårig historia

Varför har vi lagar?

Du som är verksam inom juristsfären och kommer i ständig kontakt med lagarna kanske inte har tid att dagligen fundera på det – lagarna är självklarheter.

Men här kommer boken som förklarar hur behovet av lagar en gång uppstod, och hur de med tiden samlades och kodifierades – intressant nog ofta på likartade sätt över hela världen.

Boken bygger på en av de största komparativa studierna av lagsamlingar som någonsin gjorts och utlovar många aha-upplevelser även för den historiskt bevandrade. Hur, till exempel, gick övergången från olikhet inför lagen till likhet? Varför ansågs stöld vara ett grövre brott än dråp förr?

Och hur togs klivet från skyldigheter till rättigheter?

Möt Arne Jarrick i samtal med Jens Lapidus.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!