Att välja det absurda – Uljana Akca ger nya perspektiv på Jungs arketyplära

Måndag 3 juni kl. 17.00-18.00

I boken Att välja det absurda tolkar Uljana Akca psykiatern Carl Jungs välkända arketyplära. Med utgångspunkt i den klassiska Askungesagan, och med stöd i andra myter och sagor, utvecklar Akca filosofiska frågeställningar och nya resonemang kring vad en arketyp är och hur den framträder inför det mänskliga medvetandet.

Arketyperna beskrivs normalt som återkommande gestalter som vi påträffar i drömmar, myter, sagor, konst, litteratur, filmer, mellanmänskliga relationer och identitetssökande. De tycks beröra någonting grundläggande och universellt i vår mänskliga natur. Akca tar på ett insatt och fängslande sätt hjälp av Sören Kierkegaards filosofi när hon lägger fram sin egen teori om vad en arketyp faktiskt är.

Jung anlade också ett fenomenologiskt perspektiv på sin arketyplära något som på senare år aktualiserats av en rad Jungforskare. I boken utgår Akca från Martin Heideggers förståelse av fenomenologin. För honom är denna alltid ontologi, det vill säga läran om vad någonting faktiskt är.

Uljana Akca är född i Sofia, Bulgarien, men uppvuxen i Boden och Stockholm. Hon disputerade i filosofi vid Freiburgs universitet 2018 och är idag verksam som översättare och skribent. Att välja det absurda är hennes litterära debut.

Foto: Joel Ebonts

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!