Stockholms bokhelg dag 2: Finputsa texten! Korrekturläsaren och redaktören i samtal

Fredag 12/5 kl. 17.00

Korrekturläsaren Corinna Müller och redaktören Lars Molin ger sina bästa tips i samtal med Parnass redaktör Charlotta Kåks Röshammar.

Hur vässar man ett manus? Vilka är de vanligaste felen i texter? Hur står det till med korrekturläsningen? Och vilken roll kommer AI att ha i framtiden i fråga om bokproduktion? Korrekturläsaren Corinna Müller och förlagsredaktören Lars Molin samtalar med Parnass redaktör Charlotta Kåks Röshammar om de viktiga detaljerna som höjer läsvärdet – eller skapar stor frustration!

Litteraturtidningen Parnass öppnar dörrarna till förlagen i årets första nummer, där träffar vi också produktionsledaren, den rättighetsansvariga, förläggaren och formgivaren. Hur fångar formgivaren Frödings själ 2023? Hur ser de nya omslagen till klassiker ut?

Parnass ges ut fyra gånger om året av De litterära sällskapen i Sverige, en paraplyorganisation med 120 sällskap, med stöd av Kulturrådet.

_________________________________________________________________________

I år deltar Gamla stans bokhandel i Stockholms bokhelg som en del av Wordstock – en litterär idé och samtalsfestival! Wordstock är en gemensam satsning av Gamla Stans bokhandel och idéstudion SN7 som båda drivs av förlaget Volante. Utöver cirka 50 programpunkter, massa böcker och samtal utlovas mingel och högt i tak. Våra evenemang är alltid kostnadsfria att vara med på – så även under bokhelgen, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!