Stockholms bokhelg dag 2: Latin – ett spännande språk och en nyckel till Europas kulturhistoria

Fredag 12/5 kl. 14.00

Latinet leder oss rakt in i Europas kulturhistoria och tankar som fortfarande utövar stort inflytande på västerländsk kultur och världsuppfattning. Andreas Nordin, författare till Latin. En introduktion och Latinsk grammatik, berättar mer.

Latin. En introduktion är en bok för alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket. Här bjuds också romersk kulturhistoria och en inblick i det latin som alltjämt omger oss. Kunskaper i latin öppnar dörren till Europas kulturhistoria från antiken till modern tid. Till den romerska – och den grekiska – världen under antiken, men även till idéer hos människor under medeltiden och renässansen. Latin. En introduktion är en klassisk bildningsbok och reselektyr för såväl fåtöljen som ryggsäcken.

I Latinsk grammatik – Grammatica Latina beskrivs det latinska språket från en elementär till en mer avancerad nivå. Därför lämpar sig boken såväl för nybörjare som för den som vill fördjupa sina grammatiska kunskaper. I allt väsentligt vilar den på traditionell grund, den som Donatus etablerade på 300-talet – men beskrivningen är modern och författaren har även integrerat nyare forskningsrön. Tyngdpunkten ligger på klassiskt latin men också medeltidslatinet beskrivs kortfattat. Formlära och syntax illustreras med tydliga exempel. Ett kapitel ägnas åt ljudläran och ett åt ordbildning. Även en språkhistorisk översikt ingår. En detaljerad innehållsförteckning och ett omfattande register gör det lättare för användaren att orientera sig. Latinsk grammatik – Grammatica Latina är avsedd för gymnasie- och universitetsnivå. Den kan även med fördel användas vid självstudier.

_________________________________________________________________________

I år deltar Gamla stans bokhandel i Stockholms bokhelg som en del av Wordstock – en litterär idé och samtalsfestival! Wordstock är en gemensam satsning av Gamla Stans bokhandel och idéstudion SN7 som båda drivs av förlaget Volante. Utöver cirka 50 programpunkter, massa böcker och samtal utlovas mingel och högt i tak. Våra evenemang är alltid kostnadsfria att vara med på – så även under bokhelgen, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!