Boksläpp – Sexuellt våld: bemötande, stöd och behandling av Karin Larsson

Fredag 22/9 kl. 17.00-18.00

Sexuellt våld: bemötande, stöd och behandling är en bok som vänder sig till alla som möter människor i sitt arbete. Författaren Karin Larsson, leg. psykoterapuet och handledare, hoppas att boken ska bidra till ökad kunskap om området och vara ett stöd i att fånga upp och ta emot berättelser om sexuellt våld. Boken behandlar teman såsom traumamedvetet bemötande, kunskap om vanliga reaktioner såväl under som efter sexuell våldsutsatthet, krishantering, stöd och sexuell hälsa samt yrkesmässigt självomhändertagande.

Varmt välkomna på mingel för att fira boksläppet! Boken säljs under kvällen till extra fint release-pris.

Foto på Karin: Marcus Gustafsson.