Emma Frans & Johan Anderberg i samtal

Fredagen 19 november kl.16.00

Emma Frans och Johan Anderberg samtalar om lärdomarna post corona mot bakgrund av sina böcker Flocken och Alla tvättar händerna.
  • Varför skilde sig den svenska strategin så tydligt åt från resten av världen och vad kan vi lära oss av det?
  • Vad har hänt med det svenska samtalet i samband med corona-pandemin?