En kväll om Högsta domstolen

Måndag 15/1 kl. 17.00

Den svenska Högsta domstolen tillkom redan år 1789 och har rötter ännu längre tillbaka i historien. Intrycket av tradition förstärks av att domstolen har sina lokaler i en gammal historisk byggnad. Men domstolen är allt annat än en kvarleva från gammal tid. I stället har den en central funktion i det nutida Sverige och dess betydelse är sannolikt större än någonsin. Och innanför sina 1600-talsmurar har den utvecklat ett arbetssätt och en organisation som svarar mot IT-ålderns krav.

En bok om högsta domstolen vill förmedla en bild av Högsta domstolens roll i Sverige av i dag. I boken redogörs därför för domstolens olika uppgifter och för hur den dömande verksamheten påverkas av svensk lagstiftning och av europarätten. I boken beskrivs också hur domstolens vardag ser ut och hur arbetet går till.

Boken innehåller också en historisk tillbakablick, däribland glimtar från domstolens tillkomst och dess utveckling till prejudikatdomstol. Dessutom skildras den byggnad där domstolen nu håller till, Bondeska palatset, och dess inredning.

Arbetet med boken har letts av en redaktionskommitté bestående av Sten Andersson, Stefan Reimer och Sofia Sternberg.

Stefan Reimer besöker oss och berättar om boken och domstolens värld!

Foto på Bondeska palatset: https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/om-hogsta-domstolen/om-oss/historia-och-byggnad/

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!