INSTÄLLT – En kväll om Livets mening, frågor och svar med Tomas Brytting

Måndagen 16 mars kl: 18.00 – 19.00 Tyvärr Inställt!

________________________________________________________________________

Tomas Brytting är ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation och ordförande för Etikrådet i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter (ESK). Han kommenterar företagsetiska händelser i media och medverkar regelbundet i radioprogrammet ”Tankar för dagen”.                                                        Sex forskare presenterar tolkningar av frågan om livets mening och hur den kan besvaras. De låter också 500 personer svara spontant på frågan. I denna mångfald tar en pedagogisk modell för konstruktiva samtal form.                                                                                                                                                                  Frågan om livets mening är evigt aktuell, men ofta kan den tyckas alltför abstrakt eller helt
enkelt omöjlig att besvara och därmed försvinner den lätt i en vardag präglad av höga krav
och snabbt tempo. Den kan också – i såväl den privata världen som i arbetslivet och i
politiken – överskuggas av konflikter och polarisering mellan olika ambitioner, ideologier och
livsåskådningar.
Att söka efter en livsmening ligger trots allt i mänsklighetens natur och det behövs
respektfull vägledning och underlag för samtal som berör detta existentiella frågekomplex.
Sex forskare presenterar här tankar och perspektiv som bidrar till förståelse. De tar sin
utgångspunkt i omfattande kunskaper inom organisationsetik, livsåskådningsvetenskap,
religionssociologi, etik, teologisk etik och etik i socialt arbete. Med sina studier bidrar de
med stimulerande reflektioner kring den största gåtan: livets mening.