En kväll om Vårdträdets visdom: Svenska vårdträd i folktro och tradition

Tisdag 9 april kl. 17.00

En kväll om Vårdträdets visdom: Svenska vårdträd i folktro och tradition

Vårdträd växer på många boställen i vårt land, i regel är det ett lövträd som kastanj, lind, lönn, alm eller ask. Ståtliga träd som ofta stått där i många år, till och med i århundraden.

I utgåvan 1921 av Nordisk familjebok förklaras vad detta träd egentligen fyller för funktion:  ”ett å gårdstomten växande löfträd, vanligen någon gammal lind, ask eller alm som troddes utgöra ett hägn för den familjs trefnad och välfärd, som bodde i gården.”

Idag månar ägaren om vårdträdet för traditionens skull, för att trädet representerar ett minne från gårdens historia eller helt enkelt för att det är vackert och ståtligt där det står väl synligt. Men man har länge vårdat dessa solitära, mäktiga träd eftersom de representerade ett psykiskt och fysiskt välmående för dem som bebodde gården. Av hävd har man alltid respekterat och slagit vakt om vårdträden.

Eva Carlsson Werle och Dag Werle har färdats runt i Sverige och samlat material och fotograferat mängder av dessa fantastiska träd. Resultatet är boken Vårdträdets visdom.

Foto: Dag Werle/Carlsson förlag

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!