En unik inblick i vänskapen mellan Ellen Key och Selma Lagerlöf

Lördag 10/12 kl. 14.00

Möt Louise Lindblom i boksamtal Ellen Key & Selma Lagerlöfs brev!

Ellen Key och Selma Lagerlöf brevväxlade under trettio års tid, 1894–1926. De två litterära giganterna hade en sällsynt vänskap där deras engagemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka gemensamma nämnare.

För första gången återges här breven de skickade till varandra i sin helhet. Louise Lindblom har transkriberat alla kvarvarande brev som vi nu kan ta del av. De sände sina böcker till varandra, bad om utlåtanden och kom med råd. De skrev om de personer och den samtid de delade och diskuterade allt från politik och problem med filmbolag till fredsfrågan och Tysklands roll i det första världskriget. Och beskrev vällustigt deras belackare.

Selma Lagerlöf var lärare och världsberömd författare, bosatt i sitt värmländska Mårbacka. Ellen Key var lärare, europeisk intellektuell och författare som efterlämnade en stiftelse för arbetande kvinnor på sin herrgård Strand. Båda satt i styrelsen i Samfundet De Nio. I breven kommer nya rön om deras relation fram. Historien skrivs om. Och breven låter oss komma nära människorna bakom namnen, i en tid då samhället höll på att utvecklas till den demokrati vi känner idag.

Louise Lindblom är fil.mag. i historia och arbetar som lärare samt föreläsare. Hon ingår i Ellen Key International Research Network (EKIR).