Fira litteraturtidningen Parnass sommarnummer – Res litterärt!

Torsdag 30/5 kl. 17.00

Välkomna till ett samtal om resor i litteraturens tecken. Kerstin Dahlbäck berättar om Hjalmar och Stina Bergmans många resor bland annat i Italien och USA. Hans Rutberg letar upp Nils Ferlins fotspår. Per-Olof Mattsson lyfter litterära platser i Stockholm. I samtal med Parnass redaktör Charlotta Kåks Röshammar.

Kerstin Dahlbäck är författare till den nyutkomna boken Bakom och framför kameran – Hjalmar och Stina Bergmans fotografier.

Per-Olof Mattsson är litteraturvetare och ordförande i Eyvind Johnsonsällskapet.

Hans Rutberg är ordförande i Nils Ferlin-Sällskapet och har tillsammans med Jenny Westerström skrivit Efterskörd – Ferlinfynd från en spånkoffert (2021).

Litteraturtidningen Parnass ägs av De Litterära sällskapen i Sverige och kommer ut fyra gånger om året. Utkommer med bidrag från Kulturrådet.

Foto: Hjalmar Bergman-arkivet

Våra evenemang är  kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss.