Författarsamtal med David Thurfjell om myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa traditioner

En lockton i ödemarken fortsätter David Thurfjell efter succén med Granskogsfolk att utforska och upplösa gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck. Det blir en personlig berättelse och möten med unika personligheter och som rör sig mellan olika världsdelar, tidsepoker och perspektiv, med nedslag i författarens egna erfarenheter.

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Hans forskning handlar om religion och sekularisering i dagens Sverige.

Författarsamtalet leds av förläggare Lars Molin.