Författarsamtal med Helene Rådberg och Yvonne Hirdman

Måndagen den 27 mars kl.17.00 – 18.00

Yvonne Hirdman och Helene Rådberg möts i ett samtal som kretar kring deras aktuella boksläpp. Var för sig har de skildrat rörelser i Sverige som såg till arbetarna, kvinnorna, rättigheter och möjligheter i tider då det inte var givet.

  Rådberg berättar i ”Kvinnorörelse” om Frälsningsarmén – en rörelse som lät kvinnor predika och som stred för att rädda människor från social misär med målet att förbättra deras villkor. Hirdman berättar i ”Från de stora drömmarnas tid” sina farföräldrars historia och därigenom ger hon en inblick i tidens frågor: anarkism, filosofi och inte minst kvinnofrågan. Tillsammans i samtal vaknar historien till liv – och det får man helt enkelt inte missa.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!