Författarsamtal och signering av I det dolda med författaren Teresa Allzén

Lördag 7/10 kl. 14.00-15.00

Välkommen till författarsamtal och signering av I det dolda med författaren Teresa Allzén. Om hemligheter, relationer och en annorlunda psykologisk roman.

Hemligheter – vad gör de med oss – de som vi döljer för andra och de som blivit oåtkomliga för oss själva? När, hur och varför blir de hemliga?
Markus är mycket framgångsrik i sitt yrke som företagare i spelutvecklingsbranschen. Han är gift, har två barn och ett välbeställt liv. Bakom den lyckade fasaden döljer sig dock en annan verklighet som fått Markus att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Han för en terapidagbok – rädd att glömma det viktiga i terapiprocessen, så som han har glömt så mycket annat … Viveka är hans terapeut. Hon skriver för att bearbeta, förstå eller bara reflektera över det som sker.I det dolda är en berättelse om ett människoöde, familjelivets labyrinter och ett terapeutiskt universum. Den söker förmedla något grundläggande om våra mänskliga villkor, nämligen hur vi formas av våra relationer. På gott och ont.

Teresa Allzén påbörjade sin yrkesbana som filolog vid Warszawauniversitetets Orientaliska institution i syfte att utforska vår moderna kulturs indoeuropeiska rötter, språk och idéhistoria. När livet förde henne till Stockholm utbildade hon sig till psykolog och sedan psykoterapeut inom flera olika terapimetoder.

Foto på Teresa: Krzysztof Ścisło

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!