Från Vasa till Bernadotte – Kultur i rikets tjänst

Tisdag 16/5 kl. 17.00

Ingen kung har suttit längre på Sveriges tron än Carl XVI Gustaf. Den 15 september firar han 50 år på tronen, dessutom är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Detta speciella jubileumsår uppmärksammas med en praktfull utställning på Kungliga slottet och med boken Vasa till Bernadotte (Langenskiölds förlag). I boken presenteras föremål, miljöer och ceremonier som berättar om hovets betydelse för Sveriges utveckling som land och kulturnation under 500 år.

“Vårt land har under lång tid varit förskonat från krig. Detta finns det många skäl att vara tacksam för, men den långvariga freden har även bidragit till att bevara kulturarvet. Det finns i dag ett unikt sammanhållet lösöre på de svenska kungliga slotten, främst från 16-, 17- och 1800-talen. Föremålen på de kungliga slotten bär på vår historia och det är min förhoppning att boken ska bidra till en ökad kunskap om Sveriges rika historia”, skriver H.M. Konungen i bokens välkomstord.

Föremålen på de kungliga slotten är inte bara vackra, de är också sprängfyllda med information. De berättar om hantverksskicklighet och tillverkningsmetoder, om moden som kommit och gått. Föremålen visar hur kungliga ceremonier och representation har förändrats genom seklerna och hur Sverige har utvecklats genom internationella relationer och influenser. De ger oss även en ökad förståelse till de vardags- och familjeliv som levts på slotten under de olika seklerna.

I boken och utställningen Vasa till Bernadotte – Kultur i rikets tjänst – 1523 • 1973 • 2023 ryms händelser kopplade till såväl de kungliga slotten och deras samlingar, som verksamheter med ursprung i hovet. Dessa verksamheter har i efterhand kommit att bli statliga kulturinstitutioner, som idag består av starka fristående institutioner med nationella uppdrag i samhället. Boken uppmärksammar även en annan sida av den unika kontinuitet som präglat Sverige sedan 1523.

Lars Ljungström är förste intendent vid Kungl. Husgerådskammaren och bokens huvudförfattare. Han har varit intendent i över 40 år och besitter djup kunskap om svensk historia, samhällsskick och kungliga samlingar som krävs för ett projekt av den här omfattningen och digniteten.

Ralf Turander har varit huvudfotograf för boken. Han har framför allt avbildat föremålen i sina historiska hemmiljöer vilket bidragit till att synliggöra och förtydliga funktioner och egenskaper hos föremålen som riskerar att gå förlorade när de visas i en utställningsmiljö och där tillfälligt mister en del av sin betydelsebärande kontext.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!