Carl Jonas Love Almqvist på besök från evigheten – Boksamtal med Ingemar Lindahl och Jonas Ellerström

Tisdag 12/9 kl. 17.00-18.00

Hur hade det sett ut om Carl Jonas Love Almqvist kommit på besök till samtiden?

Varmt välkommen till ett samtal mellan Ingemar Lindahl och Jonas Ellerström med utgångspunkt i Ingemars roman På besök från evigheten (Ekström & Garay). På besök från evigheten är en roman om dikt och verklighet, kärlek och själviskhet, liv och död inspirerad av Sveriges mest visionära diktares, Carl Jonas Love Almqvists, tragiska levnadsöde.

I syfte att få upprättelse återvänder Törnrosdiktaren Carl Jonas Love Almqvist till Sverige 150 år efter sin död. Han hoppas att en ny rättegång ska bevisa hans oskuld inför de anklagelser för giftmordsförsök och urkundsförfalskning som tvingade honom att gå i exil i Amerika. Efter ankomsten till Malmö från kyrkogården i Bremen möter han efter hand andra vinddrivna existenser och blir indragen i deras problem, som den mystiskt tilldragande invandraren Tomara, hennes gudfruktige bror Junnus och den kärleksdrabbade Wille. Några av de nyfunna vännerna blir hans följeslagare ända till slutet. Under resans gång blir han också ställd inför det moderna Sverige och dess nymodigheter. Han blir särskilt bekymrad över digitalismens härjningar, vilket medför att han ansluter sig till Bokfolket – en underjordisk motståndsrörelse förföljd av de rättänkande myndigheterna som vill ersätta den miljöfarliga gutenbergska skrivkonsten med digitalismens datorskärmar.

Ingemar Lindahl (f. 1946) är en svensk författare och diplomat. Han har gett ut flera diktsamlingar, en roman och biografier om konstnärerna Nils och Thora Dardel. Tillsammans med Peter Curman har han tolkat John Lennons bok In his own write. Efter ett flertal poster i utrikesförvaltningen blev han år 1993 svensk representant vid UNESCO och 2003 Sveriges ambassadör på Cypern. I mars 2019 tilldelades han Zibetska priset av den Svenska Akademien för sitt skriftställarskap.

Jonas Ellerström (f. 1958) arbetar som författare, översättare och förläggare. 1983 grundade han Ellerströms förlag. Jonas är även ledamot i Samfundet De Nio. Som sekreterare i Almqvistsällskapet publicerade Jonas Ellerström de två första kapitlen av På besök från verkligheten i sällskapets årsskrift förra året.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!