Ingrid Lomfors och Elisabeth Fogel i samtal om Från Sighet till Göteborg

Tisdag 22 augusti kl 17.00

Ingrid Lomfors, historiker, samtalar med författaren Elisabeth Fogel om boken Från Sighet till Göteborg.

Genom ett kaotiskt europeiskt 1900-tal färdas två personer, födda på samma gata men i olika länder. Förälskade men skingrade av historiens krafter, överlever de på var sitt håll den tidens våld mot judar. Flera år senare hittar de varandra och börjar ett nytt liv tillsammans.

Från Sighet till Göteborg levandegör Europas 1900-talshistoria genom två personliga livsöden. Boken ger en levande bild av det judiska livet i staden Sighet i Norra Transsylvanien före kriget, av två judars olika vägar genom Förintelsen och av hur deras liv så småningom kom att gestalta sig i Sverige. Förordet är författat av Hédi Fried.

Från Sighet till Göteborg utkom i januari 2023. Boken har fått 2023 års Litteraturstöd av Statens Kulturråd inom kategorin Facklitteratur.

Varmt välkomna!