Lunchsamtal med Frida Stranne

Måndagen 29 maj kl.12.00 – 13.00

Möt Frida Stranne, författare till Illusionen om den amerikanska freden!

I samtal med förläggare Pelle Andersson

Efter Rysslands militära överfall på Ukraina i februari 2022 lever vi i en förändrad värld. En farligare värld. I medierna beskrivs den allt mer i svart-vita färger. Demokrati mot diktatur. Ryssland och Kina mot USA och Europa. De civiliserade och rika nationerna mot de ociviliserade fattiga.
För att förstå den helhet som är världen måste vi kunna se med kritiska ögon också på den makt som nu officiellt är vår allierade.
Den reella kostnaden för USA:s globala dominans har varit stort mänskligt lidande och kaos långt bortanför västs egna gränser. Stor makt har överlåtits till militära hökar och vapenindustriernas redan väldiga vinster har blåsts upp. Betalda lobbyister får orimligt inflytande, den parlamentariska demokratin urholkas och ifrågasätts.

Illusionen om den amerikanska freden är en oundgänglig bok för alla som vill se världen sådan den är och inte bara sådan den beskrivs. För alla som vill förstå säkerhets- och utrikespolitik och diplomatins förändrade roll.

”Denna bok tar upp många helt avgörande problem och är viktig läsning för var och en som söker efter vägar mot en mera fredlig framtid.” Daniel Ellsberg

”Trita Parsi och Frida Stranne, två kunniga och klarsynta skribenter, gör i denna bok välbehövliga korrigeringar av vår bild av USA:s utrikespolitik.” Hans Blix

”…en bok värd att läsa. Framförallt om man inte delar författarnas uppfattning, det är nyttigt att få pröva sina övertygelser.” SVT, Per Andersson