Maria Löfgren om Trädgårdsmästarens orangeri

Fredag 22/3 kl. 17.00

Lagom i tid till Trädgårdsmässan bjuder vi in till en kväll om boken Trädgårdsmästarens orangeri: Om växternas övervintringshus med Maria Löfgren. Detta är en underbar bok för alla med gröna fingrar och/eller ett intresse för odling och det vackra.

Trädgårdsmästarens orangeri är berättelsen om hur pomeranser, citroner, lagerbär och fikon kunde bli en del av svensk odling. Maria Löfgren tecknar övervintringshusens historia i Sverige – från de första planerna på 1500-talet, över orangerikulturens storhetstid under följande århundraden, fram till nedgången runt sekelskiftet 1900, då intresset för det omhuldade citrusträdet avtog och orangeri blev ett sällsynt ord.

Övervintringshus – med över tiden varierade värmesystem och byggnadsdetaljer som luckor, nischer och dekorationer i gjutjärn – var ett viktigt inslag i trädgårdarna vid slott och herresäten, en statussymbol för ägarna. Trädgårdsmästarna ställdes ständigt inför nya utmaningar, vilket här tydliggörs genom deras odlingsperspektiv och betraktelser. Med hjälp av samtida trädgårdshandböcker och ett rikt bildmaterial beskriver författaren finurliga sätt att förflytta de tunga krukorna med de dyrbara träden och visar sinnrika metoder för bevattning och omplantering. Kunskaper om glas, ljusinsläpp och dess förhållande till temperatur och luftning hade avgörande betydelse, liksom kännedom om allt från jord och näring till växtskydd och beskärning.

Fram växer bilden av skönheten i dessa blomstrande rum, av deras mångfacetterade historia och av en yrkesgrupp med specialiserad kunskap och högt anseende.

Maria Löfgren är hortonom, trädgårds­mästare och trädgårdshistoriker.

Porträtt av Maria: Kristin Lidström.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!