Mia Skott och Patrik Hadenius samtalar om feministiska boktryckare och publicister på 1700-talet

Tisdag 17/1 kl. 17.00-18.00

Mia Skott och Patrik Hadenius samtalar om feministiska boktryckare och publicister på 1700-talet med utgångspunkt i Mias essäbiografi Momma och Fougt: Qwinnliga Tanckar och Mästarinnor i Tryck (Norstedts 2022).

Anna Margaretha Momma var en kvinna före sin tid. Hon tecknade revolutionerande upplysningsidéer om kvinnors rätt till utbildning och yttrandefrihet i en essätidskrift utgiven 1738–1739. I den yrkade hon också på att inställningen till invandrare borde bli mer respektfull, och att vetenskapliga rön behövde spridas till allmänheten. Hennes framsynta värderingar kom att prägla den egna och därefter hennes dotter Elsa Fougts verksamhet vid Kungliga boktryckeriet, en central aktör i 1700-talets bok- och tidningsbransch. Bland annat gav de ut Hedvig Charlotta Nordenflychts skrifter och Cajsa Wargs kokbok. Deras boklåda i Gamla stan var också en central plats för kunskapstörstande stockholmare.

I detta boksamtal samtalar Mia Skott och Patrik Hadenius om de två kvinnornas betydelse då som nu.

Mia Skott född 1972 är författare, historiker och arkivforskare. Inför Norstedts 200-årsjubileum fick hon i uppdrag att författa en skrift om två kvinnor i förlagets förhistoria. Resultatet blev essäbiografin Momma och Fougt: Qwinnliga Tanckar och Mästarinnor i Tryck (Norstedts 2022). Förutom Momma och Fougt har hon skrivit Tapetmakerskor: Självständiga yrkeskvinnor i 1700-talets Stockholm och kapitlet ”Hitta kvinnorna” i Arkivism: En handbok (Volante 2021). Mia är en flitig föreläsare och skribent, liksom manusförfattare för scen och museer.

Patrik Hadenius är publicist och förlagschef på Norstedts.

Foto på Mia Skott: Peter Oscarsson