Morgonsamtal med Natascha Strobl & Lisa Pelling om Radikaliserad Konservatism

Tisdagen 23 augusti kl. 9.00

Många politiska ideologier genomgår en kris. Det gäller inte minst konservatismen. Partier i mitten och till höger måste välja om de ska bli mer öppna och progressiva, eller om de ska anpassa sig till de växande högerradikala rörelserna. Många har valt det senare.

Det vi har att göra med är ett nytt fenomen: en radikaliserad konservatism. I den här boken beskriver och analyserar den österrikiska statsvetaren och författaren Natascha Strobl den radikaliserade konservatismens framväxt och uttryck.

Med utgångspunkt i Österrikes Sebastian Kurz och USA:s Donald Trump, samt med nedslag i Tyskland och Storbritannien, beskriver hon metodiskt hur traditionella, etablerade partier anammar ett högerradikalt språkbruk, kopierar dessa partiers förhållande till medier och sanning samt hur de bygger hela partistrukturer kring en ensam, stark ledare.

Hur har den radikala konservatismen på så kort tid lyckats förändra den politiska arenan och förskjuta synen på det politiska normala? Är en sådan utveckling möjlig även i Sverige? Mycket talar för att den redan har inletts.

”Författaren och aktivisten Natascha Strobl stod för säsongens politiska best-seller med sin analys av högerextremistiska strategier inom borgliga partier.” – Sebastian Hofer, österrikiska magasinet Profil

”De radikaliserade konservativas copy-pastade metoder är bländande i negativ bemärkelse, vilket gör det desto mer anmärkningsvärt att Natascha Strobl på 150 sidor hänsynslöst lyckas dissekera hela deras verktygslåda och analysera vart och ett av de retoriska och ideologiska vapnen de använder.” – Nadja Kwapll, österrikiska magasinet An.schläge

”Konsis, underhållande, övertygande. Natascha Strobls bok är både en vetenskaplig analys och en politisk essä: medvetandegörande och uppvaknande.

Natascha Strobl, född 1985 i Wien, Österrike är statsvetare, journalist och författare. Hon skriver för flera av Österrikes största tidningar, bland annat Der Standard och medverkar regelbundet som kommentator i radio och tv. På Twitter, där Natascha Strobl också är en av Österrikes mest inflytelserika twittrare med nära 170 000 följare, dissekerar hon regelbundet konservativa politikers språk och strategi.

Radikaliserad konservatism, som fått pris som årets fackbok i Österrike och sålt 30 000 exemplar i Tyskland, är hennes tredje bok.