Psykologikväll! Ett samtal om och med terapeuter

Måndag 18/9 kl. 17.00-18.00

Även terapeuter kan ha dåliga dagar på jobbet, krävande privatliv och ömma punkter från uppväxten. Samtidigt är misstag och ett bekymrat inre liv något som man ofta försöker dölja. Kanske ännu mer i människovårdande yrken, där uppdraget är att hjälpa andra. När självkritiken tar över eller det blir fel trots goda föresatser, behövs både redskap att ta hand om situationen och sin patient – och sig själv.

Två nyutkomna böcker, Terapeutens misstag, av Elin Wesslander, och Terapeuten i fokus, av Kristoffer Pettersson och Katja Lindert Bergsten, sätter fokus på terapeuten eller samtalsbehandlaren. Böckerna ger igenkänning, nya perspektiv och är förhoppningsvis källor till både reflektion och utveckling.

Välkommen till ett samtal om och med terapeuter.

Katja Lindert Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil.dr i psykologi. Sedan 25 år tillbaka arbetar hon med affektfokuserad psykologisk behandling, samt forskar, undervisar och handleder inom området. Hennes huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, och hon är även privat verksam som psykoterapeut vid Sankt Olofsmottagningen Uppsala.

Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog och doktorand på Mälardalens universitet. Han har lång erfarenhet av psykologisk behandling, handledning och undervisning inom området tillämpad psykologi. Han föreläser ofta om Acceptance & Commitment Therapy (ACT), affektfokuserad psykoterapi och andra upplevelsebaserade psykoterapiformer.

Elin Wesslander är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT) och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Hon är en erfaren kliniker, handledare och utbildare inom KBT, beteendeanalys och ACT, numera verksam i eget företag. I sitt yrkesliv har hon särskilt fördjupat sig i arbete med ungdomar och i professionell utveckling för behandlare.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!