Release för Parnass nr 4 2022

Tisdagen den 7 februari kl. 17.00

Vad är det som gör att vissa böcker lyckas skjuta nya livaktiga skott utomlands, ibland många årtionden efter utgivningen i Sverige? Parnass nr 4 2022 borrar djupt i frågan om översättning.

Kvällen fokuserar på Gunnar Ekelöf som översättare och översatt.

John Swedenmark, gästredaktör för Parnass nummer om översättning, berättar.