Releasemingel för Inkluderande språk: Författarsamtal med Lena Lind Palicki

Torsdag 13/6 kl. 17.00-19.00

Välkommen att fira språkvetaren Lena Lind Palickis nya bok Inkluderande språk med ett författarsamtal utifrån boken tillsammans med Niklas Gårdfeldt Leavy, förläggare på Natur &Kultur.

Förlaget bjuder på dryck och snacks så långt det räcker.

Hur vi benämner andra människor spelar roll i ett demokratiskt samhälle. Men hur vi använder språket så att alla inkluderas och ingen diskrimineras är långt ifrån enkelt och självklart. Ofta behövs texter som riktar sig till stora, brokiga målgrupper där alla ska inkluderas. Då kan Inkluderande språk – att välja sina ord vara till hjälp för den som funderar över hur språket kan bli funktionellt och begripligt för så många som möjligt, utan att vara diskriminerande.

I boken ges inga enkla och raka svar, inga listor på rätt och fel. I stället ges bakgrund, argument och vägledning för att kunna sätta in språkliga diskussioner i ett sammanhang. Ambitionen är att ge verktyg för att kunna resonera och kanske komma fram till vad som passar att skriva i den egna kontexten och för de tänkta mottagarna – att kunna göra medvetna val.

Inkluderande språk vänder sig till skribenter, journalister, kommunikatörer, språkvårdare, lärare, studenter och alla andra med intresse för den här typen av språkfrågor. Kort sagt, en bok för dig som vill kunna använda ett språk som är inkluderande, neutralt och respektfullt men inte krångligt och svårt!

Lena Lind Palicki är språkvetare och arbetar som chef på Språkrådet. Hon har disputerat på en avhandling om myndighetsspråk och har forskat om språkvård, språkdebatter, språkpolitik och feministisk språkplanering.

Foto på Lena: Kajsa Göransson

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!