Samtal i Storkykan/Själakoret: Dödens idéhistoria

Torsdagen 24 november kl. 18.00

OBS! Samtalet äger rum i Storkyrkan/Själakoret

I Dödens idéhistoria undersöker nio skribenter den västerländska idévärldens dödsföreställningar från antiken till våra dagar. De visar hur döden har hanterats, förnekats och konfronterats genom historien och hur 1900-talet förändrade människors sätt att förhålla sig till döden på ett grundläggande plan. Här skildras historiska företeelser som förberedelser för döden, begravningsritualer och spiritistiska uppfattningar, liksom hur man har sett på självmord och dödande av andra människor och djur.

Författarna lyfter fram banden till religion, vetenskap, politik, moral och estetik. Mångfalden av infallsvinklar och de långa tidsperspektiven tydliggör hur föreställningar om döden är knutna till hur världsbilden förändras, till idéströmningar och till levnadsvillkor – samt hur förväntningarna på livet efter detta kan forma våra sätt att leva.

Författarna är idéhistoriker och litteraturvetare knutna till Stockholms
universitet.