Samtal i Storkyrkan: Irans döttrar och Iran mellan tre revolutioner

Onsdag 10 april kl. 18.00
Lokal: Storkyrkan

Varmt välkommen till ett samtal som djupdyker i Irans omvälvande historia och samhällsomvandlingar, från 1800-talet fram till dagens pågående sociala revolution med slagorden ”kvinna, liv, frihet”. Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan, möter författarna Sara Recabarren och Mohammad Fazlhashemi för att prata om deras böcker Iran mellan tre revolutioner (Historiska Media) och Irans döttrar (Bokförlaget Forum).

*

Om böckerna:

Irans döttrar: En personlig berättelse om kampen för frihet i IranSara Recabarren

En ung kvinna dödas på grund av sin klädsel. Det är september 2022 i Teheran, och händelsen blir startskottet för en feministisk revolution med slagorden ”kvinna, liv, frihet”. Hemma i Sverige följer journalisten Sara Recabarren utvecklingen noga. För att förstå dagens kamp söker hon bakåt i historien till 70-talet, när hennes mamma jobbade på Irans kvinnoorganisation. Strax före Saras tvåårsdag, 1979, kom det stora bakslaget: Iran blev en islamisk republik och förtrycket bredde ut sig. ”Irans döttrar” är en personlig berättelse om hur livet förändrades efter revolutionen – för Sara, hennes mamma och miljontals andra kvinnor – men också en berättelse om den pågående kampen för att vinna tillbaka kvinnors rättigheter i Iran.

Iran mellan tre revolutioner Mohammad Fazlhashemi

Iran har på kort tid genomgått tre omvälvande revolutioner. Det började 1906 då landet vände sig bort från despotism och envälde till ett modernare samhälle med medborgerliga fri- och rättigheter efter europeisk förebild. Med tiden kom dock den nya samhällsmodellen att motarbetas och förtroendet för väst urholkades, först långsamt och sedan snabbt. 1979 inföll den islamiska revolutionen, med ayatolla Khomeini i spetsen, och landet kastades in i en radikal omdaning där västerlandet plötsligt blev att betrakta som ett avskräckande exempel. En ny auktoritär styrelseform infördes där statsmakten fick stora befogenheter att bestämma över människors privatliv. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder.

Genom att skildra Irans historia sedan tidigt 1800-tal ger Mohammad Fazlhashemi en djupare förståelse för dagens händelseutveckling.

*

Om författarna:

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 arbetade han som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskningsområde är muslimsk idéhistoria. Sedan 2011 är Fazlhashemi invald som ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien.

Sara Recabarren är född i Iran och kom till Sverige som 8-åring. Hennes erfarenheter och engagemanget för samhällsfrågor ledde henne till journalistiken och hon har arbetat som journalist i över tjugo år bland annat som redaktör för Kalla fakta på TV4. Hon har vunnit TV-priset Kristallen i kategorin ”Årets granskning” för ett reportage om EU-migranter, och belönats med en medalj på New York festivals för ett reportage om IS-resenärer.

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!