Samtal om antologin Trans

Fredag 4/8 kl. 15.00

Transfrågor syns alltmer i samhällsdebatten. Samtidigt är många osäkra på vad olika begrepp betyder, vad som är ett gott bemötande och hur livsvillkoren ser ut för transpersoner. Antologin Trans tar ett samlat grepp om dessa frågor.

Redaktörerna för boken är Edward Summanen, socionom och genusvetare som arbetat med hälsa för transpersoner sedan 2008, i dag verksam på Transammans – förbundet för transpersoner och närstående, samt Matilda Wurm, leg. psykolog, fil.dr inom hälsopsykologi och lektor i socialt arbete på Örebro universitet, som bland annat forskar och undervisar om hbtq-personers livsvillkor.

I detta boksamtal besvarar de frågor som: Hur är det att leva som transperson i Sverige i dag? Ges könsbekräftande vård lättvindigt eller får man tvärtom vänta alldeles för länge? På vilka sätt kan minoritetsstress påverka transpersoners hälsa?

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!