Sanna Torén Björling och Marie Lok Björk i samtal

Onsdag 1/11 kl. 17.00

Sanna Torén Björling och Marie Lok Björk har båda skrivit böcker som på olika sätt berör kvinnors frihet och rätt till sina egna kroppar. Hos oss möts de i ett samtal som leds av Åsa Selling, förläggare och grundare på förlaget Romanus & Selling.

Sanna Torén Björlings Slaget om aborträtten behandlar abortfrågan. Abort rör vår grundläggande syn på liv och död. Frågan är på samma gång existentiell och vardaglig, kopplad både till religiös tro och socioekonomi. Den globala trenden har länge gått i en liberalare riktning men på senare år har något hänt och USA är inte det enda land där abortfrågan blivit politiskt sprängstoff. Sanna Torén Björling skildrar aborträttens historia och starka laddning genom möten med aktivisterna på marken, med läkare, forskare och andra berörda, och visar hur aborträtten inte handlar om ett medicinskt ingrepp – utan om kontroll och makt.

I Marie Lok Björks Jag vill riva upp himmel och jord möter vi Elsie. Elise föds år 1886 som det sjuttonde av arton barn i en norsk prostfamilj. När hon ser moderns söndertrasade kropp växer ilskan inom henne. Än större blir den när hennes älskade lillasyster Magnhild förskjuts från familjen efter att ha blivit gravid. Här föds Elises vilja att protestera, hjälpa och förändra, något som ska följa henne livet igenom och ta henne från Norge, vidare till Danmark och slutligen Sverige.

Jag vill riva upp himmel och jord är en känsloladdad roman om Elise Ottesen Jensen, mer känd som Ottar. En kvinna som levde ett liv präglat av både ljus och mörker, men som alltid hade förmågan att vända sina sorger till en inneboende kraft. Marie Lok Björk har inspirerats av hennes öde och skrivit en innerlig roman om en av världens främsta kämpar för kvinnlig sexuell frihet. Vem var egentligen kvinnan som grundade RFSU? Vilka händelser formade henne? Och hur fann hon modet att trotsa Sveriges lagar och riskera fängelse för den kamp hon trodde på?

Sanna Torén Björling är journalist på Dagens Nyheter och har varit utrikeskorrespondent i USA, där hon rapporterade om Trumps väg till Vita huset. På DN har hon bevakat en rad områden och gjort reportage bland annat från Ukraina, Polen och Rumänien. Hon skriver ofta om frågor som rör demokrati och rättsstat. Hon har tidigare skrivit Allt vi har gemensamt, om den politiska polariseringen i USA, och Supermakten. Vad varje svensk bör veta om USA (med Frida Stranne).

Marie Lok Björk har tidigare givit ut den kritikerrosade romanen Att välja ett liv (2021), fackboken Handbok i jämställt föräldraskap (2021) och ungdomsromanen Jag blundar tills jag finns (2015). För sina böcker har Marie tilldelats ett flertal stipendier och priser. Hennes böcker används även som undervisningsmaterial i gymnasieskolor och på universitetet.

Foto på Sanna: Linda Forsell
Foro på Marie: Gabriel Liljevall

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!