Stockholms bokhelg dag 4: Sargade själar

Söndag 14/5 kl. 16.00

Urban Lindstedt som driver podden Historia Nu besöker bokhandeln för ett samtal med avstamp i boken Sargade själar. De finska soldaternas krigstrauman 1939-1956 (författare Ville Kivimäki). Urban Lindstedt samtalar kring boken med Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet.

Sargade självar är utkommen hos Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag.

*

”Männen var förändrade till sitt yttre, avmagrade, skäggiga, tystlåtna, med nerverna på ytan eller apatiska. Ett stramt drag kring munnen, en smått stirrande blick, hastiga reflexartade rörelser vid minsta misstänkta ljud- eller ljusförnimmelse. Det var inte alltid vi kunde känna igen varandra när vi möttes – vi som varit gamla vänner sedan före kriget.”

Krigen mot stormakten i öst gjorde många tusentals finska soldater granatchockade, apatiska, förvirrade, ångestfyllda, utmattade. Vilka var de psykiskt krigsskadade, vad hade de tvingats uppleva, och vad hände efter att de passerat bristningsgränsen? I Sargade själar berättar Ville Kivimäki (förf.) deras historia och undersöker myterna kring de krigstrauman som plågat generationer av finländare. Soldaternas erfarenheter har länge varit dolda bakom berättelserna om krigshjältar och manlig offervilja för nationens bästa – i andra världskrigets Finland var psykiska reaktioner stigmatiserande och förnekades till och med i hög grad.

Med hjälp av mängder av patientjournaler och soldaternas och militärläkarnas berättelser kartlägger Kivimäki de psykiska skadorna och synar militärväsendets och militärpsykiatrins inställning till dem, liksom de olika behandlingsmetoderna – allt från arbetsterapi till elchocker. Han visar också vilken betydelse frontgemenskapen och de höga idealen hade för den mentala hälsan under krigens olika skeden.

När boken utkom på finska uppstod en livlig debatt om vilka mentala avtryck krigen har lämnat i landet. Sargade själarinnehåller ett nytt för- och efterord där författaren reflekterar över det nya världsläget och lyfter fram vikten av att förstå krigstrauman i en historisk och kulturell kontext.

En sårad soldat fördes först från fronten till fältsjukhuset och vidare till tåget som tog honom till krigssjukhuset på hemorten. Speciellt vid dåligt före, under mobil krigföring och i svårframkomlig terräng kunde evakueringen av sårade bli en ytterst besvärlig operation. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva, Helsingfors.


Kvinnorna, både i fantasin och i verkligheten, var sammanhållande objekt som befäste frontgemenskapen. Framför allt mödrarna och de systerliga lottorna och sjuksköterskorna förkroppsligade den rena, vårdande kvinnlighet som gav de unga soldaterna känslomässiga band och tröst mitt i det omgivande våldet. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva, Helsingfors.

_________________________________________________________________________

I år deltar Gamla stans bokhandel i Stockholms bokhelg som en del av Wordstock – en litterär idé och samtalsfestival! Wordstock är en gemensam satsning av Gamla Stans bokhandel och idéstudion SN7 som båda drivs av förlaget Volante. Utöver cirka 50 programpunkter, massa böcker och samtal utlovas mingel och högt i tak. Våra evenemang är alltid kostnadsfria att vara med på – så även under bokhelgen, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!