Ta din tid! Författarsamtal med David Larsson Heidenblad

Måndagen 20 november kl.18.00

Hur får man tid över till det viktigaste?
Hur kan du åstadkomma mer och bättre genom att göra mindre?
Samtidshistorikern David Larsson Heidenblad har grävt, sorterat och testat för att kunna lyfta fram de mest välgrundade och effektiva metoderna och principerna – för den som vill koncentrera sig på det väsentliga i livet.
Med hjälp av dessa – och andra tips och råd – hjälper han läsaren att klart och tydligt se vad som faktiskt är värt någonting, och vad som kan väljas bort och tackas nej till. Resultatet är en snitslad bana som fungerar för såväl ett rikare familjeliv som att leva upp till sina ambitioner, eller både och samtidigt.

David Larsson Heidenblad är docent i historia vid Lunds universitet, biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS) i Oslo. Forskningen är inriktad mot miljöhistoria, kunskapshistoria och ekonomisk kulturhistoria.