Viktor Rydberg och hans tid – Författarsamtal med Anders Burman

Tisdag 3 september kl. 17.00

Idag är det nog mest kring jul Viktor Rydbergs namn nämns, när ”Tomten” reciteras i radio eller ”Gläns över sjö och strand” hörs i skolor och kyrkor. Men i sin tid var Rydberg den mest framstående, och definitivt den mest lärde, svenska författaren. Han blev ledamot i Svenska Akademien, hedersdoktor vid Uppsala universitet och professor i först kulturhistoria och sedan konsthistoria vid Stockholms högskola. Bra jobbat av ett fosterbarn från Jönköping som växte upp under eländiga förhållanden.

Hans bildningstörst var enorm, och förutom romaner, noveller och dikter skrev han hundratals tidnings- och tidskriftsartiklar och fördjupade sig i såväl romersk kejsarhistoria som den samtida darwinismen.

Idéhistorikern Anders Burmans bok Den sista idealisten berättar om Viktor Rydbergs liv men också om den fascinerande tid han levde i, när modernisering och sekularisering stod för dörren och vetenskapliga framsteg förändrade samhället i grunden.

Anders Burman är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 2005 på en avhandling om Carl Jonas Love Almqvists samhällstänkande och har sedan forskat om bland annat politisk filosofi, pedagogikens historia och olika aspekter av 1800-talets idéhistoria.

I samarbete med Norstedts förlag

Foto på Anders: Kajsa Göransson

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!