Stig Björkman om Uppenbarelseboken 2: 109 texter om film

 Tisdagen 29 november kl.18.00 Uppenbarelseboken 2: 109 texter om film är en fullödig filmhistorisk essäsamling av en av landets främsta filmskribenter, Stig Björkman.

I ett förord till utgåvan skriver Hynek Pallas:

«Stig Björkmans kritik har den rikedomen och ger verktygen. Den överbryggar tid, men vi glömmer aldrig att det är förfluten och levd tid. En riktigt bra skribent har förmågan att placera läsaren i sammanhanget i vilket han eller hon såg filmen. När Stig Björkman skriver om Ingmar Bergman, Elizabeth Taylor och Marlon Brando – eller den iranske filmpionjären Amir Naderi – så finns på samma gång en backspegel som en känsla av att vara där när filmen visas för första gången.»

Stig Björkman är kritiker, författare och filmare, bioaktuell med Joyce Carol Oates: A Body in the Service of Mind. 2021 gav han ut Uppenbarelseboken : 203 texter om film (POV Books)