Stockholmare är också människor – fast fler. Boksamtal med Mats Hulth!

Måndag 13/3 kl. 17.00-18.00

Långhårig och radikal blev Mats Hulth 1976 det dittills yngsta borgarrådet i Stockholms stad. Trots att socialdemokraterna förlorat valet fick han som socialborgarråd ansvar för halva stadens budget. I Stockholmare är också människor – fast fler beskriver han politiken under 1900-talets sista decennier – en tid som få Stockholmspolitiker före honom har skildrat.

Det här var en tid när äldreomsorgen och daghemmen byggdes ut. Bostadspolitiken var fortfarande social. Vattenfestivalen satte Stockholm på kartan liksom byggprojekt som Globen, Minneberg, Södra stationsområdet och Hammarby sjöstad. Men det finns även beslut som Mats Hulth helst vill glömma – försäljningen av Stockholm Energi är ett exempel.

Kom och träffa Mats och hör honom berätta om boken!

Våra evenemang är kostnadsfria att vara med på, men vi ser förstås gärna att ni köper en bok när ni besöker oss!